De Marne in beeld(62)
Van Rembercourt naar Vaux-Marie.

 

Klik op de foto voor een vergroting

Nėcropole Nationale de Rembercourt werd in 1919 aangelegd. In 1922 werden graven uit de omgeving toegevoegd.  In ossuaires bevinden zich 3357 Fransen en 4 Russen.

Centraal op Nėcropole Nationale de Rembercourt staat dit aangrijpende monument ontworpen door Roger de Préville van de bedroefde echtgenote met haar gevallen man.

Detail van het monument.

Overzicht van Nėcropole Nationale de Rembercourt

Het informatiepaneel van Nėcropole Nationale de Rembercourt.

De toegang tot Nėcropole Nationale de Rembercourt

Beide begraafplaatsen in Rembercourt

Verwijzing naar het oude slagveld van Vaux Marie.

Église Saint-Louvent de Rembercourt-aux-Pots.

Plaque in Église Saint-Louvent de Rembercourt-aux-Pots voor Henri Bouvier, luitenant in het 304e R.I., die sneuvelde in het dorp op 7 september 1914.

De locatie van de plaque.

Intérieur van d’Église Saint-Louvent de Rembercourt-aux-Pots

 informatie: In de kerk van Saint-Louvent - Zonder naam en zonder inscriptie – bevindt zich dit glas-in-loodraam dat op 8 september 1935 werd gezegend tijdens de herdenkingen van de slag om Rembercourt-aux-Pots waarbij duizenden aan weerszijden van de oorlogvoerende partijen omkwamen. De religieuze figuur centraal stelt Christus voor die een soldaat verwelkomt in het paradijs. Een engel met een palm van de martelaren, een andere met een lauwerkrans dienen als achtergrond voor een begraafplaats die wordt gedomineerd door helmen, kruisen en kokardes. Ook vertegenwoordigd zijn de schilden van Bar-le-Duc, Verdun, Rembercourt, Ligny-en-Barrois evenals van Frankrijk en Monaco. Onder de militaire medailles "Pax-Patria"

Detail van het venster met de medailles links en rechts van het topvenster.

De Christusfiguur met de poilu.

Het opvallende dorpsmonument van Rembercourt is een vredesfakkel.

De veldslagen van Vaux-Marie, van 7 september tot 10 september 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar het 6e korps van het 3e Franse leger onder generaal Sarrail het 13e korps van het 5e Duitse leger onder leiding van de Kronprinz ontmoette.. Terwijl de Slag om de Marne verder naar het westen plaatsvindt, probeert het 5e Duitse leger door de Franse linies te dringen om een ​​troepenoverbrenging naar de Marne te voorkomen en de versterkte plaats Verdun te omsingelen.

 

Het monument voor de slag om Vaux Marie, een boerderij in de open vlakte ten oosten van Rembercourt. 6 september 1914 - De beslissende overwinning en de daarop volgende achtervolging.

 

Een casque Adrian op het monument is misplaatst; de helmen werden pas vanaf 1915 verstrekt. Opgericht op de plaats van de Vaux-Marie-veldslagen (9 en 10 september 1914) in september 1950, werd de stele gebouwd door commandant Pol Jolibois met behulp van stenen verzameld op het slagveld en geheiligd door het bloed van jagers van de 25e en 29e BCP en andere soldaten die op dit historische moment vielen en werden ingewijd door de Sidi Brahim van Bar-le-Duc. In de jaren 2000 werd het monument geïntegreerd in een esplanade en omlijst door 2 kruisen.

De tekst op het monument luidt:

Informatiebord bij het monument.

Vanaf de D902 kunnen de heuvels aan de oostkant van het slagveld, waar de Fransen hun artillerie hadden opgesteld, worden bereikt.

Wie de moeite neemt naar boven de rijden en even te zoeken vindt dit officiersgraf op de plek die "Anglecourt " heet en midden in het land ligt met uitzicht over het oude slagveld.

Het monument met nauwelijks leesbare graveringen.

De Franse driekleur is van enige afstand nog zichtbaar vanuit het korenveld.

Een tweede korenwandeling moet worden gemaakt op de plek die la Fourchette genoemd wordt. Het bevindt zich onder de bomen links op de foto.

De Fransen noemen dit " la Pièce la Hardi ". Twee graven en een monument (9 -10 septembre 1914) vindt de wandelaar

Graven bij het monument van Luitenant Henri Jounes Resal en en kapitein Louis David Naquet

 

-V-

Terug naar top