Vlaanderen: De IJzer

 


SCHETS

Het Vlaamse front bestond grofweg uit twee delen. Het meest Noordelijke deel werd door Belgische troepen bezet en kreeg van de geschiedenis de naam
"De wacht aan de IJzer".
  het Belgisch deel van het front lag achter de ge´nundeerde velden tussen Nieuwpoort en Diksmuide.


De frontlijn in Vlaanderen achter de polders van de IJzer


TOEN

De Belgen kregen in augustus 1914 na hun weigering om Duitse troepen doorgang te verlenen richting Frankrijk de volle laag. De roemruchte fortenlinie aan de Maas (Barchon, Evegnee, Fleron, Chaudfontain, Embourg en Boncelles) had het begeven, de stelling Luik was onder de voet gelopen en niet lang daarna moest ook het versterkte Antwerpen het onderspit delven. 


Duitse Huzaren haasten zich door BelgiŰ. 

Inmiddels hadden de Belgen zich verschanst achter de IJzer en probeerden ze de Duitse overmacht het hoofd te bieden. 
Toen het front dreigde te bezwijken bij oa. Diksmuide, werd besloten tot een inundatie die verdere militaire operaties uit zou sluiten. 


De IJzer bij Ramskapelle


Vanaf dat moment tot de offensieven in de tweede helft van 1918 bleef de wacht aan de IJzer een vrijwel statische frontlijn, waar de omstandigheden bedroevend waren door het alom tegenwoordige water. 

NU

In Nieuwpoort, aan de Noordzeekust, vindt de bezoeker naast veel gedenktekens en de beroemde sluizen direct routebordjes naar de IJzerfront-route en een paar kilometer landinwaarts de In Flanders Fields-route, genoemd naar de eerste regels van Mc Crae┤s beroemde gedicht. 


Routebordje in Nieuwpoort


Vooral het eerste stuk langs de IJzer is plat en naargeestig. De dorpjes zijn eentonig, de straten zijn leeg. De route leidt langs nagebootste loopgraven, begraafplaatsen en plekken van betekenis.


De militaire begraafplaats in Keyem, ten  noordoosten van Diksmuide


Meest opvallende kenmerk van dit front is de IJzertoren in Diksmuide. Dit weinig charmant bouwsel van 22 verdiepingen hoog belichaamt de Vlaamse roep om  zelfbestuur in de vorm van federalisme, die in 1917 gestalte kreeg. Het is een samengaan van museum, cultureel centrum en Vlaams nationalistisch cultuurgoed.

 Vlak voor de toren zijn de fundamenten van de eerste IJzertoren nog zichtbaar; deze werd vlak na de 2e Wereldoorlog grondig vernield en tenslotte opgeblazen.
Dit stuk van het front eindigt bij Diksmuide en gaat bijna ongemerkt over in de roemruchte Ieper-saillant, waar Britten en Fransen de lijn hielden.


vlaggen en vaandels voor de IJzertoren. AVV-VVK staat voor "Alles Voor Vlaanderen-Vlaanderen Voor Kristus".

-V-

Terug naar top