Vlaanderen in beeld (IJzer) (1)
De IJzer: van Oostende via Nieuwpoort naar Ramskapelle

 

Klik op de foto voor een vergroting

Naast de imposante kerk van Oostende, aan de Vlaamse kust, staat dit schitterende oorlogsmonument.

Koning Albert en zijn vrouw vormen het front.

De beide zijpanelen zijn ware kunstwerken. Vluchtelingen, burgers en vissers vormen de ene zijde..;

Soldaten, wapens en de dappere koning (bovenaan) de andere.

Monument voor de zeelieden op de boulevard van Oostende. Een heldhaftige, noeste zeeman met blik op de Noordzee, en een bedachtzame zeeman op de voet.

Front van het monument met de kenmerkende ankers.

Monument voor het 3e,  23ste, 33ste en 53ste Linieregiment aan de Slimmersdreef in Oostende. De gehelmde Vrouwe victorie bewaakt de lijst met 1096 gesneuvelden van het 3e linieregiment.

Op de algemene begraafplaats van Oostende liggen de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen dicht bij elkaar. Onder de slachtoffers van de Grote Oorlog weinig verrassend veel zeelui.

Aan de Paul Grossettilaan in Westende-Bad ligt in de duinen een monument voor deze Franse generaal die het bevel voerde over de 42e divisie. Samen met het Belgische legert hield hij stand tegen de Duitse vloedgolf uit het noorden.

Het monument bevat op de voet een plaque voor het 165 R.I.. Het koperen wapen is van een adelaar.

Demarkatiepaal aan de Westendelaan, vlak voor Nieuwpoort.

Nieuwpoort, Vlaanderen: Aankondiging van de IJzerfrontroute

St. Laurenskerk, Nieuwpoort. De ruïne van de toren dient nu als monument voor de inundaties. De toren werd tijdens de oorlog als observatiepunt gebruikt.

De buste van sluiswachter Hendrik Geeraert boven het café "De Sluiswachter", op een steenworp afstand van de beroemde sluizen.

3 monumenten in 1 blik: Het Albert 1 monument, Het IJzermonument en op de voorgrond de gedenksteen voor luitenant Calberg, die lid was van het team dat de inundatie bewaakte.

Detail van het IJzermonument.

Het Albert 1-monument, dat de omgeving van de sluizen overheerst, gefotografeerd vanaf de sluizen. Vanaf het balkon is het uitzicht op het sluizencomplex prachtig.

Het koning Albert monument in Nieuwpoort, vrijwel bovenop de sluizen die in 1914 werden opengezet om de Duitse opmars te stuiten.

Standbeeld langs de Brugsesteenweg aan de IJzer ter herdenking aan de gevechten november 1914 door het 7e linieregiment. Het verval is zichtbaar.

De sluizen van Nieuwpoort. De Belgen openden de sluizen onder het oog van de Duitsers, die de actie ongemoeid lieten en te laat ontdekten wat de gevolgen waren.

British memorial to the missing, vlak achter het Albert-1 monument in Nieuwpoort

Aan de dienstweg havengeul vlak bij de kust staat tussen de appartementencomplexen deze demarkatiepaal aan de zuidzijde van de zeehaven.

Monument voor de Franse 81ste divisie op de kruising Brugsevaart en Sluizen, Nieuwpoort uit 1928. Van eind 1914 tot augustus 1915 hield deze territoriale Divisie de linie rond Nieuwpoort.

Op de hoek van de Willem De Roolaan en de O.-L.-Vrouwestraat staat een oorlogsmonument ter ere van de slachtoffers van de Grote oorlog. Het beeld werd door Pieter Braecke ontworpen. Op de kruisjes staan de namen van gesneuvelde soldaten. De Nieuwpoorters noemen  het monument "Treeze Blèèter".

Hoe dicht de Duitsers Nieuwpoort naderden blijkt uit deze demarkatiesteen net buiten het stadje.

Monument aan de held van de overstroming, Hendrik Geeraert, op de begraafplaats net buiten Nieuwpoort.

Het 3e regiment karabiniers verdedigde gedurende de oorlog de IJzeroever net buiten Nieuwpoort en wordt herdacht tussen de exclusieve panden.

Aan de Koolhofstraat net buiten Nieuwpoort, In Ramskapelle (Nieuwpoort) gebruikte men schoorstenen van een groot steenbakkerijcomplex als observatiepost. Bij toerbeurt werd vanaf dergelijke versterkte torens de linie rond de sluizen in de gaten gehouden. In 1992 werd de schoorsteen beschermd als monument.

Molen ter ere van het 16e BCP (Bataljon Franse Jagers)Francais, wat in oktober 1914 rond Ramskapelle vocht, met de demarkatiesteen.

Het oude station van Ramskapelle, in 1918 verworden tot een zware bunker die als observatiepunt diende. 

Voor de bunker herinnert een bord aan de gevechten die hier in 1914 plaatsvonden

Voor het station staat dit trio verbroederde militairen; Duits, Frans en Brits.

Monumentje aan de Hemmestraat in Ramskapelle voor het 14e linieregiment wat in oktober 1914 ondanks grote verliezen het dorpje op de Duitsers heroverde.

Ook het 6e linieregiment deed mee aan de herovering. Samen met de Franse jagers droeg ze (op de punt hunner bajonetten) bij aan de aanval. Het monument staat bij de kerk aan de Ramskapellestraat.

 

-V-

Terug naar top