De Chemin des Dames in beeld (6)
Van de D18CD via Fort de la Malmaison naar Cerny en Laonnois

 

Klik op de foto voor een vergroting

Een struik langs de Chemin des Dames verraadt de aanwezigheid van een monument..

..In dit geval voor het 99me RIA dat zowel in 1917 als 1940 langs de Chemin werd ingezet.

Duidelijke aanduiding langs de D18

Fort de la Malmaison, wat in 1917 door de Fransen werd terugveroverd op Duitse elitetroepen

Wandelroute tussen de versterkingen door.

De omgeving van het overwoekerde fort. De natuur heeft inmiddels de overhand. Het fort kan anno 2015 niet zonder toezicht worden bezocht.  

Opnieuw een bescheiden monument langs de D18CD.

Jean Roblin die diende in het 146me RI, sneuvelde hier vlakbij op 18 mei 1917 (foto gemaakt 2015)

Veelvuldig terugkerend fenomeen aan het Franse front: monumenten, opgericht om familieleden te herdenken. Jean Roblin was 19 jaar oud. (foto gemaakt 2006)

Monument de 27me BCA, alleen te bereiken met veel geduld, en lange wandeling of een terreinwagen. De Duitse blockhäuser zijn nog zichtbaar.

Bij het monument, wat uitkijkt op de vlakte van de Aisne, is het verhaal van Andre Mazaud te lezen. Hij vocht in deze contreien en was in 1940 commandant van dezelfde eenheid, het 27me BCA.

Detailopname en overzicht van het monument anno 2015.

Slechte verwijzing naar het monument de 27me BCA, foto uit 2006.

Nationaal monument Chemin des Dames in Cerny, een ingeslapen dorpje. Lichtmast en kapel liggen naast een grote begraafplaats. De kapel wordt beschouwd als het episch centrum van het voormalig slagveld.

Kapel van het Nationaal monument Chemin des Dames (foto gemaakt 2006)

Schilderijtje in de kapel. Een bandje met treurmuziek en het licht schakelen aan op een bewegingssensor.  (foto gemaakt 2006)

De kapel hangt vol met herdenkingsplaques voor Franse soldaten.  

Nog wat beelden van het interieur van de kapel.

Het opmerkelijke koor van de kapel.

 

Vlak bij de kapel op de kruising van de D18CD en de D987 is een monument voor de North Lancashire’s opgericht die in september 1914 poogden de vanaf de Marne achtervolgde Duitsers van de Chemin af te krijgen. Bij gebrek aan artillerie en eerder Brits initiatief mislukte dit.

De tekst op het Britse monument luidt: “In memory of the officers warrant and non commissioned officers and men of the Battalion Loyal North Lancashire Regiment who laid down their lives on active service 1914-1919 “.

Nog een blik op de phare naast de kapel van Cerny.

Café le Poilu domineert de kruising van de D18CD en de D987.

Sinds de 100-jarige herdenkingen staan bij de kapel keurige informatieborden. Kapel en begraafplaatsen zijn keurig opgekapt.

Gemeentehuis van Cerny met het dorpsmonumentje en de opgeknapte kapel (2015)

De begraafplaats van Cerny boven op de Chemin. Deze plek werd nooit op de Duitsers veroverd.

Iets ten noorden van Cerny liggen de ruïnes van het oude Cerny tegen de hellingen van de Chemin.

 

-V-

Terug naar top