Cambrai-St.Quentin

SCHETS

Vanaf Arras loopt de D939 kaarsrecht naar Cambrai, een afstand van slechts 32 km over licht heuvelachtig landbouwterrein. 
Vanaf Bapaume loopt de N30 even recht naar Cambrai door eenzelfde landschap.
Beide lijnen op de kaart volgden de Britten na 1916 naar het oosten.

Vanuit Cambrai zuidwaarts langs de voormalige Hindenburglinie is een rit over glooiende wegen en langs identieke Franse dorpjes en gehuchten.  
De TGV-sporen en de Franse Autoroutes kruisen de oude slagvelden op diverse plaatsen en vormen hier en daar sterke contrasten met de begraafplaatsen. 

Dit is het landschap van de Hindenburglinie; de imposante en zwaar gefortificeerde verdedigingsgordel die ondoordringbaar heette te zijn. Toen de linie in de zomer van 1918 tenslotte werd geslecht (na pogingen in april en november 1917) kwam het front niet meer tot stilstand tot in november de wapenstilstand werd getekend. 


De vier slagvelden waarop de fotopagina’s gebaseerd zijn.


TOEN

De laatste oorlogsjaren trok Duitsland zich terug vanuit het Somme-gebied op de zwaar versterkte Hindenburglinie en achtervolgden de geallieerden hen. 
In maart 1918 sloegen de Duitsers een grote bres richting Amiens in een poging de oorlog voor de komst van de Amerikanen te beslissen. Dit was de laatste serieuze Duitse krachtsinspanning die bijna de oorlog anders besliste.
Het kostte de geallieerden vervolgens opnieuw maanden om het verloren terrein te herwinnen en een bres te slaan door de Hindenburglinie vol fortificaties en blockhäuser. 


Gedenkteken tussen Arras en Cambrai t.g.v. het doorbreken van de Hindenburglinie tijdens de tankslag van  november 1917

Het gebied tussen Arras en Péronne in het westen en Cambrai en St. Quentin meer oostwaarts is zwaar bevochten en onder meer interessant omdat hier voor het eerst op grote schaal gebruik is gemaakt van tanks. 

In november 1917 vond een verrassingsaanval plaats met bijna 500 tanks die zo succesvol was, dat de Britten vergaten door te breken. De tank Deborah, opgegraven en nu tentoongesteld in Flesquieres, is een blijvende herinnering.


In 1918 namen de Canadese stoottroepen van generaal Currie de handschoen op en verpletterden in de laatste 100 dagen van de oorlog alle verdedigingslijnen waaruit de Hindenburglinie bestond, om op 11 november te stoppen in Mons, de plek waar de Britten in augustus 1914 voor het eerst op de Duitsers waren gestuit.


Britse tanks ten zuiden van Cambrai


NU

De witgroene Britse begraafplaatsen liggen geconcentreerd ten oosten van Arras en worden allengs minder in aantal naarmate Cambrai gepasseerd wordt. 
Na Cambrai is door de bewegingsoorlog in de zomer en herfst van 1918 vrij weinig meer te vinden; de graven dateren van de laatste oorlogsmaanden en vaak nog van na de wapenstilstand. 

In Le Cateau komen de Britse graven van augustus 1914 en november 1918 bij elkaar.


Poppy´s in de velden ten oosten van Cambrai

Zuidwaarts richting St. Quentin zijn schaarse overblijfselen van de Hindenburglinie terug te vinden, en is het St. Quentin-kanaal een bekend oriëntatiepunt.
Hier vochten in 1918 de Amerikanen zich tenslotte een weg door de linie met de hulp van de ervaren Australiërs; hun kortstondige bijdrage aan de gevechten is in monumenten en een grote begraafplaats terug te zien en betekende het begin van het einde van de oorlog..


Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag gecombineerd met de wereldoorlog..

-V-

Terug naar top