Argonne in beeld(4)
La Haute Chevauchée

 

Klik op de foto voor een vergroting

Franse abri langs de D38c, een luttele kilometer van de hoogte van Chevauchée. De weg klimt voortdurend gedurende een kilometer of tien, en in het bos zijn de sporen van kraters en loopgraven te zien.

Gedenkteken voor de gevallenen in de Argonne, langs de wanden van de kraters die hier zichtbaar zijn.

Een van de ingangen naar de Kaiser Tunnel, iets ten noorden van de hoogte van Chevauchée. De Fransen hadden nog steeds zicht in het zuidelijke deel van het Meurissons-dal en daarom moesten de Duitse troepen verder terug worden ondergebracht. Dit was waarschijnlijk de reden voor de bouw van de Kaisertunnel. Een tunnel noord-zuid gesitueerd op deze plaats kon een veilige overtocht voor de Duitse troepen waarborgen.

 

Bij de entree staat dit gebouwtje.

Het verhaal van de Kaisertunnel is in 3 talen terug te vinden bij de entree.

Deze gedenksteen geeft de demarcatielijn aan. Tot hier kwamen de Duitse troepen op 13 juli 1915, waarna de partijen zich ingroeven en (opnieuw) het leven probeerden zuur te maken door het ondermijnen van elkaars stellingen.

Overzicht van de wandelroute langs mijnkraters, stellingen, een ossuaire en een nog intacte Kaiser-tunnel van 425 meter lengte..

Het zwaar geschonden landschap van Côte 285 is 90 jaar na dato nog imposant

obstakels zijn rood geschilderd voor de onoplettende wandelaar

Bord bij het ossuaire van cote 285: "Leur sacrifice mérite votre respect"

Poppy´s op het monument voor de gevallenen. Dichtbij is een ossuaire waar omheen kerkbankjes staan, zodat een dienst kan worden gehouden.

Achterzijde van het ossuaire, gebouwd op de rand van de grootste krater en langs de D38c op het hoogste punt van de Haute Chevauchée.

Het ossuaire met de kerkbankjes.

De soldatenfiguur op het monument.

De top van de Haute Chevauchée wordt doorkliefd met loopgraven, die langzaam door het bos worden opgeslokt

Langs de weg een verwijzing naar een persoonlijk monument op naam van luitenant Pierre Monier van het 46ste Regiment Infanterie..

1500 meter verderop is inderdaad de kleine steen voor luitenant Pierre Monier te vinden.

De gedenksteen. Monnier sneuvelde op 8 januari 1915.

Veel van de activiteiten in deze regio vonden onder de grond plaats; er ligt nog een schat aan tunnels, kamers en schuilplaatsen onder het prachtig groen. Sommige ingangen zijn blootgelegd.

Een met witte verf aangegeven granaat in het bos aan de Duitse zijde van de Haute Chevauchée

Een groot kruis met een gedenktekst in het Frans en Duits voor alle gevallenen in de Argonne-bossen staat vlakbij het ossuaire.

Gedenksteen voor generaal Gouraud van de 10me D.I. die op de hoogte gewond raakte. Maar de oorlog uitbrak in Europa. Gouraud ne peut rester au Maroc; Gouraud (1867-1946) werd in 1914 benoemd tot generaal-majoor en kreeg op 15 september het bevel van de 10me DI. Op Vauquois en in de Argonne bewees hij keer op keer zijn persoonlijke moed. Op 7 januari 1915 werd hij in de arm getroffen maar hij weigerde evacuatie. Gouraud zou zowel in de Eerste als Tweede Wereldoorlog actief zijn. C'est une tâche difficile.

Aan de zuidkant van de Haute Chevauchée is een deel van het Ravin de Genie blootgelegd en gereconstrueerd. De oude schuilruimtes zijn goed zichtbaar op de hellingen.

Gereconstrueerde ingangen in het Ravin de Genie. Het Ravin werd gebruikt voor bevoorrading van de troepen op de Haute Chevauchée. Zelfs de schoorsteentjes zijn in oude glorie hersteld.

Een herbouwde oven. Op deze manier werden voor de troepen enorme hoeveelheden brood gebakken.

Een deel van de gereconstrueerde onderkomens in het Ravin de Genie.

Doorkijkje in het Ravin de Genie.

Artillerieopstelling in het Ravin de Genie.

 

-V-

Terug naar top