De Aanleiding

 

GESCHIEDENIS

Hoewel de 2e Wereldoorlog een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de geschiedenis, is de historische aanleiding voor de periode 1939-1945 te vinden in de bloedige jaren 1914-1918.

In Nederland is deze periode in de geschiedenis minder bekend. Ons land bleef neutraal, en afgezien van de last van algehele mobilisatie en alle problemen die midden tussen oorlogvoerende landen kunnen bestaan, kwamen we er relatief ongeschonden van af.


Mobilisatie: de spoorbrug bij Westerveld

Voor België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en vele andere landen gedurende ´14-´18 gold, dat na vier lange oorlogsjaren diepe wonden achterbleven; niet alleen bij talloze soldaten en burgers die door het oorlogsleed werden getroffen, maar ook in het bewustzijn van de naties.

Het overwonnen Duitsland werd samen met Oostenrijk-Hongarije tot schuldige uitgeroepen en diende een flink deel van de kosten te dragen voor de wederopbouw.
Veel koninkrijken, keizerrijken en grenzen verdwenen in ´14-´18, om plaats te maken voor nieuwe staatsvormen en nieuwe, vaak discutabele grenzen. De vernedering van Duitsland zaaide de haat en de roep om vergelding, die uiteindelijk tot het derde rijk zou leiden.


Maarschalk Foch

Al bij het ondertekenen van het omstreden verdrag van Versailles in 1919 merkte de Franse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, Maarschalk Foch, op: 
" Dit is geen vredesverdrag, het is een wapenstilstand voor 20 jaar."

EEN EEUW LATER

Ruim 90 jaar na "La Grande Guerre" is het historisch besef springlevend. Jarenlang is de Eerste Wereldoorlog overschaduwd door de gebeurtenissen tussen 1939 en 1945; Inmiddels is sprake van een revival en is ook in Nederland in toenemende mate sprake van belangstelling, vooral voor de loopgravenoorlog aan het Westelijk Front.

Bovendien wordt de periode 1914-1918 in toenemende mate gezien als een cruciale periode in de 20ste eeuw; niet alleen op het gebied van oorlogvoering en techniek veranderde vrijwel alles; de Duitse bemoeienis heeft het verschijnen van het communisme tenminste versneld. En wat te denken van de invloeden op medische wetenschap, vrouwenrechten en de kaart van Europa met alle gevolgen van dien voor de rest van de 20ste eeuw? Het is niet overdreven om de Eerste Wereldoorlog als een kanteling te zien waar we tot op de dag van vandaag de vruchten van plukken; - soms bijzonder wrange.

Films en literatuur over den Grooten Oorlog zijn populair. 
(Her)uitgaven van boeken over de periode liggen wekelijks bij de boekhandels en ook de Nederlandse  geschiedenis, met oa. de Hollandse Waterlinie en de fortenringen rond de vesting Holland en Amsterdam mogen zich in ongekende belangstelling verheugen.


Dorpsmonument nabij Loos: de 2e Wereldoorlog is er bij gegraveerd


Wat intrigeert ons zo aan een oorlog waar we part nog deel aan hadden? Wat is er, zo lang na het staken van de gevechtshandelingen, over van de slagvelden? Hoe levend is deze periode uit de 20ste eeuw? En hoe wordt de erfenis van de ontzaglijke slachtpartij bewaakt? 

Reizen naar Vlaanderen en de noordelijke en oostelijke regio´s van Frankrijk moeten antwoorden geven op deze vragen. De verslagen ervan zijn in foto's en in dagboekvorm op deze site terug te vinden. 

 

   
Symboliek van de Grote Oorlog

 

-V-

Terug naar top